05 Kasım 2022

YEKDER Çevrimiçi Seminerleri'nin üçüncüsü 2 Kasım Çarşamba akşamı gerçekleştirildi.

Yazar ve sosyolog Erol Erdoğan ile "Akran İlişkileri” konulu seminere eğitimciler, ebeveynler ve konuya ilgili kişiler katılım sağladı. İlk olarak “akran” kavramı sorulduğunda katılımcıların aklına ilk hangi kavramların geldiğini soran Erdoğan, gündemin bir getirisi olarak zihnimizin bizi olumsuz olanlara yönlendirdiğini ifade etti. Yapılan araştırmalara göre internette yapılan aramaların çoğunluğunun “akran zorbalığı”, “akran baskısı”, “akran bireyciliği”, “akran tahakkümü” gibi olumsuzluklar barındırdığını, olumlu örneklerden “akran öğreticiliği”, “akran işbirliği”, “akran öğrenimi” gibi kavramların nicel olarak daha az yer aldığından bahsetti.

Erdoğan, akran zorbalığına sebep olan özellikleri ele alarak kişinin kasıtlı olarak davranışlarını sürekli ve tekrarlı biçimde yapılması, zorbanın mağdurdan daha güçlü olması ve maruz kalanın kendini savunamayacak durumda olması halinde akran ilişkilerinde bu durumu “zorbalık” olarak tanımlayabileceğimizi söyledi. Zorbalığın yol açtığı sorunlara zorbanın ve kurbanın açısından değinerek problemin iki taraflı olduğunu ve akran ilişkilerini iyileştirme stratejilerine değinerek ders anlatımı, gönüllülük, yardımlaşma, geziler ve oyunun bu noktada büyük bir önem taşıdığını ifade etti. İstatistikî verilere dayanarak zenginleştirilen sunum dinleyicilerden gelen soruların cevaplandırılmasının ardından seminer programı tamamlandı.

Çevrimiçi seminerler iki haftada bir çarşamba farklı konu ve konukların sunumlarıyla devam edecek.