Din eğitimi çalışmalarında ehliyetli ve liyakatli eğitimcilerin yetiştirilmesi, eğitim- öğretim süreçlerinde gerekliliğini en çok hissettiğimiz hususların başında gelmektedir.

Eğitim faaliyetlerinin vazgeçilmezi olan kıymetli öğretmenlerimiz ve öğretmen adayları hızla değişen dünya ve eğitim felsefeleri karşısında eğitimcilik yeteneklerini geliştirmek için desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu minvalde, dini bilgi ve değerler alanına yönelik 2022 Güz Dönemi 4-6 Yaş Eğitimci Geliştirme Programı, insanî değerleri yüceltmeye çalışan, farkındalığı yüksek bir ekiple; bu alanda farklı bir öğretim modeli oluşturarak, sadece bilgisiyle değil, yaşayışı, karakteri ve ruhuyla önder öğretmenler yetişmesine katkı sağlamayı hedefleyen son derece önemli ve öncü bir program niteliğindedir.

YEKDER 2022 Güz dönemi Eğitimci Geliştirme Programı okul öncesi eğitimcilerine yönelik hazırlanmıştır.  15 Ekim 2022 tarihinde başlayacak olan program on hafta boyunca cumartesi günleri gerçekleştirilecektir.

EGP boyunca eğitim bilimleri, dini bilgiler ve öğretim yöntemleri dersleri teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Dersler alanında uzman eğitimciler tarafından verilmektedir.

Programın Amacı:

Özel bir eğitim dönemi olan 4-6 yaş grubu öğrencileriyle çalışan din ve değerler eğitimi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının yetkinliklerini artırmak

Tutum ve davranışları bakımından, bilgili, kültürlü, şefkatli, özümseyerek öğrenen, bilgiyi ezberlemekten ziyade hayata yaklaştıran, özgür düşünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen, milli ve manevi değerlere bağlı bireyleri yetiştiren, çocuğun doğuştan sahip olduğu potansiyelinin farkına varmasını sağlayan öğretmen ve öğretmen adaylarının yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlamak

Program Kapsamında Yer Alan Eğitimler

 1. Uygulamalı Öğretim İlke ve Yöntemleri – Nurcan Yıldırım
 2. 4-6 Yaş - Gelişim Psikolojisi- Ayşe Erbaş
 3. Çocuk Edebiyatında Dini Motifler – Elif Konar Özkan
 4. Zihin Haritaları ile Öğreniyorum- Mehtap Şenkaya
 5. Eğitimde Teknolojik Uygulamalar- Ruşen Yavuz Erim
 6. Etkileşimli Kitap Okuma Teknikleri – Kevser Şenel Yılmaz
 7. Eğitimin Bir Parçası: Sosyal Etkinlik – Şerife Alcan
 8. Materyal Üretiminde Farkındalık– Esra Akdoğan
 9. Eğitim Süreçlerinin Yönetimi – Medine Münevver Çetinkaya
 10. Kur'an ve Ezber Öğretiminde Oyun ve Etkinlikler – Arzu Güzin Terzi
 11. Din Eğitiminde Drama – Dursunali Emecen
 12. Her Yaşta Oyun – Esra Akdoğan
 13. Öğrenciyi Tanıma ve Rehberlik – Vahide Gökçek
 14. Öğretim Tasarımı – Ayhan Başak
 15. Mahremiyet Eğitimi – Esra Albayrak
 16. Sınıfta Karşılaşılan Sorun ve Çözümler- Medine Münevver Çetinkaya
 17. Din Öğretiminde Alternatif Eğitim Yaklaşımları- Rabia Kuruner
 18. Ahlak Özel Öğretim Yöntemleri- Sümeyye Esra Köten Güçlü
 19. Adab Setinden Etkinlik ve Uygulama Örnekleri– Ruşen Yavuz Erim
 20. Siyer Özel Öğretim Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri – Nurcan Yıldırım
 21. Ses Temelli Elif Ba İle Oyunlar – Arzu Güzin Terzi 

Hedef Kitle:

-Okul öncesi değerler öğretmenleri.
-Kur’an Kursu eğitimcileri.

Program sonucunda katılımcıların şu kazanımları elde etmesi hedeflenmektedir: 

 1. 4-6 yaş çocuğunun gelişimsel özelliklerini bilir, çocukların mizacını göz önünde bulundurarak uygun öğrenme yaklaşımını ve tekniğini belirleyebilir.
 2. 4-6 yaş çocuğu ile etkili iletişim sağlayabilir. Kriz anlarında sorunlara çözüm üretebilmesi beklenir.
 3. Erken çocuklukta karşılaşılan uyum problemleri hakkında fikir sahibi olur.
 4. 4-6 yaş çocuğuna etkili yöntem ve teknikleri kullanarak Kur’an-ı Kerim öğretimi yapabilir.
 5. İbadet, İnanç, Siyer, Ahlak ve Adab-ı Muaşeret öğretim ilke ve yöntemlerini kullanmakta yetkinleşir.
 6. Eğitimde örnek drama, oyun, etkileşimli okuma ve masal etkinliklerini uygulayabilir.
 7. Ders planı yapmak ve bunu etkili biçimde öğrenciye sunmak noktasında bilgi sahibi olur.
 8. Öğretimini yaptığı alana dair tematik materyal tasarımı yapabilir. Eğitimde teknolojiyi etkin biçimde kullanabilir.

 Katılım ve başvuru detayları:

 • Program ücreti 900 TL’dir.
 • Program çevrimiçi ve yüz yüze olarak yapılacaktır.
 • Eğitimler Cumartesi günleri 10:00-16:00 arasında YEKDER’de yapılacaktır.
 • Programa devam zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Program sonunda yapılacak sınav sonucuna göre katılım belgesi verilmektedir. 

Ders Başlangıç Tarihi ve Saati: 15 Ekim 2022 Cumartesi | Saat: 10:00
Ders Bitiş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi

 

Kayıt için tıklayınız

 

Ekip

Elif Konar Özkan

Elif Konar Özkan

Komisyon Başkanı
Selvinaz Taşdemir

Selvinaz Taşdemir

Koordinatör
Nurcan Yıldırım

Nurcan Yıldırım

Eğitimci
Ayhan Başak

Ayhan Başak

Eğitimci
Ruşen Yavuz

Ruşen Yavuz

Eğitimci
Kevser Şenel Yılmaz

Kevser Şenel Yılmaz

Eğitimci
Şerife Alcan

Şerife Alcan

Eğitimci
Esra Akdoğan

Esra Akdoğan

Eğitimci
Arzu Güzin Terzi

Arzu Güzin Terzi

Eğitimci
Dursunali Emecan

Dursunali Emecan

Eğitimci
Vahide Gökçek Ulusoy

Vahide Gökçek Ulusoy

Eğitimci
Esra Albayrak

Esra Albayrak

Eğitimci