Öğretmen Seminerlerinde Bu Ay Öğretmenin Değer Yolculuğunu Konuşuyoruz

Dönüşen toplum ve buna bağlı olarak değişen eğitim uygulamaları, eğitimin ana unsurlarından olan öğretmenlerin bu değişimden etkilenmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Bugünün ve yarının öğrencilerini yetiştiren öğretmenler, günümüz yöntem ve uygulamalarını kullandığı takdirde etkili bir öğretim sunmuş olacaktır. Dolayısıyla kendi değer dünyamızı inşa eden ve bu değere hizmet edecek öğrenciler yetiştirmeyi gaye edinen öğretmen ve öğretmen adaylarının güncel eğitim anlayışlarına bağlı mesleki donanıma sahip olmaları gerekmektedir.

YEKDER Öğretmen Seminerleri, eğitimci ve eğitimci adaylarının mesleki becerilerine katkı sağlamak, teoriden pratiğe uzanan bilgilerle nitelikli çalışmaların ortaya koyulmasına aracılık etmek amacıyla; her ay alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek bir eğitim dizisidir.

Mart ayı seminerimiz Dr. Öğr. Üyesi Emrullah Tuncel tarafından “Öğretmenin Değer Yolculuğu” başlığıyla Bağlarbaşı Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir. 

Tarih: 5 Mart Salı 2024

Saat: 18.00

Yer: Bağlarbaşı Kültür Merkezi Seminer Salonu 

❗ Programımız ücretsizdir. 

Emrullah Tuncel kimdir?

Aslen Tokat/Niksarlı olup 1981 yılında İstanbul Tuzla’da dünyaya geldi. İstanbul’da hafızlığını tamamladıktan sonra Arapça, Kıraat ve İslami ilimler eğitimi aldı. 2003 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tezsiz yüksek lisansını tamamladı. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını, 2019 yılında ise aynı üniversitede Tefsir Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 12 yıl Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra 2017 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak göreve başladı. Aynı zamanda muhtelif örgün eğitim kurumlarında ve STK’larda eğitim danışmanlığı yapmakta olup tefsir, kıraat, tecvid, hafızlık, eğitim ve üstün zekâlı öğrencilerin din eğitimi alanlarındaki çalışmalarına ve seminerlerine devam etmektedir

 

 

k

 

 

gggggggggggggggggggggggggg

g

 

Ekip

Nur Vesile Yalav

Nur Vesile Yalav

Ayten Nisa Genç

Ayten Nisa Genç