Çalışma 8 Atölye dersi olup eğitimin sonunda öğrenciye orta seviye Python bilgisi ve kendini daha da ileriye taşıyabilme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. İlk etapta Flowgarithma programı aracılığıyla algoritma geliştirme üzerine odaklanılacak ardından Python’a geçilecektir. Bu süreç bolca sunum ve örnek projeyle desteklenecektir.

Çalışmanın Amacı: Bu atölyenin amacı, gençlerin çağa yetişebilmelerine yardımcı olmak için onlara başlangıç seviye yazılım eğitimi vermektir.

Çalışmanın Kazanımları: Başlangıç seviye Python ve kendi kendini geliştirebilme

Program Detayları:
Gereksinimler: Katılımcıların 14-22 yaş aralığında dizüstü bilgisayar sahibi öğrenciler olmaları ve çevrimiçi kaynakları tarayabilecek seviyede İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

Program tarihi: 19 Mart 2022 – 14 Mayıs 2022
Program saatleri: Her Cumartesi | 17:00-18:00
Son başvuru tarihi: 18 Mart 2022

Kontenjan sınırlıdır.
Katılım belgesi verilecektir.
Program ücretsizdir.

Program Başlıkları: 
Programlamaya Giriş ve Algoritma Geliştirme: (2 Hafta)
Flowgarithma Programı ile Akış Şeması Tabanlı Algoritmalar Geliştirme

  1. Ders Tanıtımı, Programlamaya Giriş, Hello World ve Değişkenler
  2. Koşullu İfadeler ve Döngüler

Python: (5 Hafta)

  1. Python Hakında Bilgiler, Kurulum, Temel Syntax, Hello World ve Değişkenler
  2. Veri Tipleri, Tipler Arası Dönüşümler ve Operatörler
  3. Koşullu İfadeler, Döngüler, Fonksiyonlar, Kütüphaneler/Modüller
  4. İstisna Yönetimi, Dosya İşleme ve Popüler Modüller
  5. Database Yönetimi
  6. Tam Donanımlı Proje

 

Kayıt için tıklayınız...