YEKDER Gençlik Liderliği Eğitimi, gençlik çalışmalarında rehberlik yapan gençlerin organizasyon ve eğitim becerilerini geliştirme amacıyla düzenlenen bir programdır.  Farklı sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarında gönüllü ve profesyonel düzeyde çalışma yapan gençlerin sahip olması gereken beceriler temel alınarak hazırlanan bu programda her yıl alanında birbirinden kıymetli eğitimciler ağırlanmaktadır.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen program önceki yıllardan farklı olarak modüler bir eğitim sunmaktadır. Giriş, Etkinlik, Sanat ve İletişim modüllerinden oluşan programda giriş modülünde bir açılış semineri yer alırken Etkinlik, Sanat ve İletişim modüllerinde ise üçer seminer/atölye planlanmıştır.

Programın Amacı:

Programın ana gayesi farklı kurumların eğitim çalışmalarında rol alan gençlere, değişen dünyanın dinamikleri çerçevesinde bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bu doğrultuda programın bir diğer hedefi, günümüz eğitim dünyasındaki yeniliklere uygun şekilde, manevi köklerinden beslenen bir dil ve yöntem yakalanmasının önünü açmaktır.

Katılım ve Başvuru Detayları:

  • 18-25 yaş aralığında lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımına açıktır.
  • Program, 14-15 ve 21-22 Ekim 2023 tarihlerinde YEKDER’in Üsküdar’daki dernek merkezinde gerçekleştirilecektir.
  • Eğitimler 11.00-15.30 saatleri arasında yapılacaktır.
  • 10 eğitimin en az 7'sinde yer alan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
  • Katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
  • Kontenjan sınırlıdır.
  • Aşağıdaki formu dolduran ve gerekli şartları sağlayanlar kontenjan dahilinde programa katılabilecektir.

 

 
Program Akışı:

Giriş Modülü: 14 Ekim 2023 Cumartesi

11.30-13.00

Gençlik Çalışmalarında Gönüllülük ve Profesyonellik

Nihat Erdoğmuş

Eğitim Modülü: 15 Ekim 2023 Pazar

11.00-12.15

Müfredat ve Kaynak Kullanımı

Sedat Özgür

12.30-13.45

Teknoloji Uygulamaları

Nurullah Bora

14.00-15.15

Kitap/Film Tahlili Yöntemleri

Meryem Çapun

Etkinlik Modülü: 21 Ekim 2023 Cumartesi

11.00-12.15

Sanatsal Etkinlikler

Ayşe Şahinboy Doğan

12.30-13.45

Doğa Etkinlikleri ve Geziler

Ayşegül Güner

14.00-15.15

Eğitimde Oyun ve Drama

Efruze Esra Alptekin

İletişim Modülü: 22 Ekim 2023 Pazar

11.00-12.15

Gelişim Psikolojisi

Muhammet Öztabak

12.30-13.45

Sınıf/Grup Yönetimi

Adem Pervan

14.00-15.15

Grup Kimliği ve Şahsiyet Gelişimi

Yahya Furkan Konyalı

 

Ekip

Mahmut Mücahit Çapun

Mahmut Mücahit Çapun

Gençlik Eğitimleri Koordinatörü