Din eğitimi faaliyetlerinde alanında yetkin ve donanımlı eğitimcilerin yetiştirilmesi, eğitim anlayışlarının hızla değiştiği günümüzde ihtiyacını en çok hissettiğimiz meselelerin başında gelmektedir. Değişen eğitim felsefeleri karşısında, kendi değer dünyamızı inşa eden kıymetli öğretmen ve öğretmen adaylarımız eğitimcilik faaliyetlerinde desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu amaç doğrultusunda YEKDER bünyesinde 2023 Güz Dönemi 4-6 Yaş Eğitimci Geliştirme Programı geliştirilmiştir.

Program, değer farkındalığı yüksek bir ekiple alana dair farklı bir öğretim modeli sunmaktadır. Hedefi yalnızca bilgisiyle değil; karakteri, ahlakı ve ruhuyla örnek ve önder bir öğretmen yetiştirmek olan bu program, alandaki boşluğu doldurması bakımından son derece kritik bir öneme sahiptir.

YEKDER 2023 Güz dönemi Eğitimci Geliştirme Programı okul öncesi eğitimcilerine yönelik hazırlanmıştır. 14 Ekim 2023 tarihinde başlayacak olan program on hafta boyunca cumartesi günleri gerçekleştirilecektir.

EGP boyunca eğitim bilimleri, dini bilgiler ve öğretim yöntemleri dersleri teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Dersler alanında uzman eğitimciler tarafından verilmektedir.

Programın Amacı:

Karakter ve ahlak gelişiminin temel dönemi olan 4-6 yaş grubu öğrencileriyle çalışan din ve değerler eğitimi öğretmenleri ve öğretmen adaylarının bilgi ve uygulama noktasında yetkinliklerini artırmak.

Tutum ve davranışları bakımından bilgili, kültürlü, şefkatli, özümseyerek öğrenen, bilgiyi ezberlemekten ziyade hayata yaklaştıran, özgür düşünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiren, çocuğun doğuştan sahip olduğu potansiyelinin farkına varmasını sağlayan öğretmen ve öğretmen adaylarının yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlamak.

Program Kapsamında Yer Alan Eğitimler

 1. Uygulamalı Öğretim İlke ve Yöntemleri – Nurcan Yıldırım
 2. 4-6 Yaş - Gelişim Psikolojisi- Ayşe Erbaş
 3. Çocuk Edebiyatında Dini Motifler – Elif Konar Özkan
 4. Zihin Haritaları ile Öğreniyorum- Mehtap Şenkaya
 5. Eğitimde Teknolojik Uygulamalar- Ruşen Yavuz Erim
 6. Etkileşimli Kitap Okuma Teknikleri – Kevser Şenel Yılmaz
 7. Eğitimin Bir Parçası: Sosyal Etkinlik – Şerife Alcan
 8. Din Eğitiminde Materyal Geliştirme– Ruşen Yavuz Erim
 9. Eğitim Süreçlerinin Yönetimi – Medine Münevver Çetinkaya
 10. Kur'an ve Ezber Öğretiminde Oyun ve Etkinlikler – Arzu Güzin Terzi
 11. Din Eğitiminde Drama – Dursunali Emecen
 12. Her Yaşta Oyun – Efruze Esra Alptekin
 13. Öğrenciyi Tanıma ve Rehberlik – Sümeyye Esra Köten Güçlü
 14. Öğretim Tasarımı – Hülya Deniz
 15. Mahremiyet Eğitimi – Esra Albayrak
 16. Sınıfta Karşılaşılan Sorun ve Çözümler- Medine Münevver Çetinkaya
 17. Din Eğitiminde Soyut Kavramlar- Rabia Kuruner
 18. Ahlak Özel Öğretim Yöntemleri- Sümeyye Esra Köten Güçlü
 19. Adab Setinden Etkinlik ve Uygulama Örnekleri– Ruşen Yavuz Erim
 20. Siyer Özel Öğretim Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri – Nurcan Yıldırım
 21. Ses Temelli Elif Ba İle Oyunlar – Arzu Güzin Terzi

Hedef Kitle:

-Okul öncesi değerler öğretmenleri.

-Kur’an Kursu eğitimcileri.

Program sonucunda katılımcıların şu kazanımları elde etmesi hedeflenmektedir:

4-6 yaş çocuğunun gelişimsel özelliklerini bilir, çocukların mizacını göz önünde bulundurarak uygun öğrenme yaklaşımını ve tekniğini belirleyebilir.

4-6 yaş çocuğu ile etkili iletişim sağlayabilir. Kriz anlarında sorunlara çözüm üretebilmesi beklenir.

Erken çocuklukta karşılaşılan uyum problemleri hakkında fikir sahibi olur.

4-6 yaş çocuğuna etkili yöntem ve teknikleri kullanarak Kur’an-ı Kerim öğretimi yapabilir.

İbadet, İnanç, Siyer, Ahlak ve Adab-ı Muaşeret öğretim ilke ve yöntemlerini kullanmakta yetkinleşir.

Eğitimde örnek drama, oyun, etkileşimli okuma ve masal etkinliklerini uygulayabilir.

Ders planı yapmak ve bunu etkili biçimde öğrenciye sunmak noktasında bilgi sahibi olur.

Öğretimini yaptığı alana dair tematik materyal tasarımı yapabilir. Eğitimde teknolojiyi etkin biçimde kullanabilir.

Katılım ve başvuru detayları:

Program ücreti 1600 TL’dir.

Program çevrimiçi ve yüz yüze olarak yapılacaktır.

Eğitimler Cumartesi günleri 10:00-16:00 arasında YEKDER’de yapılacaktır.

Programa devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Program sonunda yapılacak sınav sonucuna göre katılım belgesi verilmektedir.

Ders Başlangıç Tarihi ve Saati: 14 Ekim 2023 Cumartesi | Saat: 10:00

Ders Bitiş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi

 

 

Ekip

Nur Vesile Yalav

Nur Vesile Yalav

Çocuk Eğitimleri Koordinatörü