Çalıştay Teması

Değerler Eğitimi Bağlamında Dijitalleşme: Mevcut Durum, Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Gelecek Perspektifleri

Çalıştay Hakkında

Dünya hızla değişip dönüşürken bu dönüşümün en temel noktalarından biri dijitalleşme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hızlı dijital dönüşüm ve yaşanan teknolojik gelişmeler eğitim ve öğretim alanına da sirayet etmektedir. Son yıllarda dijitalleşmenin somut etkileri eğitim alanında yaygın olarak görülmektedir. Bu bağlamda eğitimin her kademesinin teknolojik gelişmeler doğrultusunda şekillenmesi dijital eğitim kavramını ortaya çıkarmıştır. İnternet ve internet tabanlı teknolojik cihazlar bu yeni eğitim şeklinin araçlarını oluşturmaktadır. Özellikle pandemi sonrasında bu süreç hızlanarak gelişmeye ve eğitim alanında etkisini artırmaya devam etmiştir.

Eğitimin önemli alanlarından biri olan değerler eğitiminin de bu dijitalleşme sürecinden etkilenen alanlardan biri olması kaçınılmazdır. Din ve değerler eğitimi alanındaki dijitalleşme sürecine yönelik çalışmaların yürütülmesi, günümüzün eğitim yöntem ve perspektiflerini anlamlandırmak, dijital değerler eğitiminin eksi ve artı yönlerini ele almak, geliştirilmesi gereken alanlar üzerinde durmak, tüm bu değişim ve dönüşüm sürecinin doğru anlamlandırılması ve yönetilmesi adına önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

YEKDER çalıştayları kapsamında düzenlenen "Değerler Eğitimi Bağlamında Dijitalleşme Çalıştayı"nda, değerler eğitiminde gerçekleşen dijitalleşme çalışmalarına yönelik temel problemler ele alınacaktır. Alanında yetkin isimlerin konuşmacı olacağı çalıştayda ele alınan sorunlar ve çözüm önerileri raporlanarak okurların istifadesine sunulacaktır.

1 Nisan 2023 Cumartesi günü YEKDER dernek merkezinde gerçekleştirilecek çalıştay, tüm katılımcıların iştirak edeceği açılış oturumu ile başlayacak ve ardından iki oturumda tamamlanacaktır. Oturumlar sırasında mevcut durum ve sorunlar, çözüm önerileri ve gelecek perspektifleri tartışılacaktır.

YEKDER Hakkında

Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) yaklaşık 20 yıldır “çocuk”, “genç”, “yetişkin” ve “eğitimci”lere yönelik özgün eğitim programları, yayınlar ve materyaller geliştiren, uygulayan ve modelleyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Detaylı bilgi için: YEKDER Hakkında

Program Detayları:

Tarih: 1 Nisan 2023 Cumartesi

Saat: 11.00 – 14.30

Yer: Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği - YEKDER

Adres: Sultantepe Mh. Cumhuriyet Cd. Fıstıkağacı İş Merkezi No: 39/1-2 Üsküdar 

Program Akışı

11.00-11:15

Açılış

11.20-12:50

İlk Oturum

12.50- 13.00

Ara

13.00-14.00

İkinci Oturum

14.00-14.30

Değerlendirme ve Kapanış

Açılış: Bu oturumda açılış ve selamlama konuşmalarının ardından çalıştay sorumluları, çalışmanın genel tanıtımını kısaca sunarak çalıştayın yöntemi hakkında katılımcıları bilgilendirecektir.

Oturumlar: Her bir katılımcı kendi çalışma ve uzmanlık alanlara ilişkin değerlendirmelerini ve görüşlerini paylaşmak üzere sorun tespiti ve çözüm önerilerini paylaşacaktır. Çalışmada katılımcıların dışında bir moderatör ve bir raportör bulunacaktır. Moderatör katılımcıların değerlendirmeleri ekseninde karşılıklı bir tartışma ve etkileşim ortamını oluşturmaya çalışacaktır. Böylece çalıştayın amacına uygun olarak konuların geliştirilmesi noktasında katılımcıların tecrübelerinden ve görüşlerinden istifade edilecektir.

Oturumda Yer Alacak Alt Başlıklar:

 

Oturum Başlıkları

1.     

Sosyal Medyanın Değerler Eğitiminde Kullanımı

2.     

Basılı Kaynakların Dijital Dönüşümü

3.     

Televizyon ve Sinema Yoluyla Değer Aktarımı

4.     

Çevrimiçi Eğitim ve Dijital Platformların Kullanımı (Zoom vs.)

5.     

Sınıfta Dijital Araçların Kullanımı

İletişim:
Selvinaz Taşdemir
0501 365 00 16
yekdercocukegitimleri@gmail.com

 

Ekip

Elif Konar Özkan

Elif Konar Özkan

Çocuk Eğitimleri Komisyon Başkanı
Selvinaz Taşdemir

Selvinaz Taşdemir

Çocuk Eğitimleri Koordinatörü