Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, uzun yıllardır üzerinde tartışılan ve hep eleştiri konusu haline getirilen Batı merkezli, pozitivist eğitim yapısı karşısında İslam kültür ve medeniyeti ile uyumlu, aynı zamanda dünyanın geri kalanından haberdar olarak dünya eğitim anlayışına yön verecek bir eğitim sisteminin imkânını tartışmayı hedeflemektedir.

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019, 12-13 Nisan tarihlerinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Kongre kapsamında İslam Eğitiminde Teori ve Metodoloji ana teması ile farklı alt temalarda Türkçe ve İngilizce tebliğler kabul edilmiştir. Kongre kapsamında sunulan tebliğler, e-book olarak yayına hazırlanmaktadır. Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2018 Bildiriler Kitabı, Türkçe ve İngilizce olmak üzere her iki dilden 40 tebliğ metninden oluşmaktadır.

 

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi Neyi Amaçlar?

  • Bir insan yetiştirme mekanizması olarak toplumun inşasında son derece önemli bir yere sahip olan eğitimin, kitlesel eğitim ve beraberinde getirdiği sistemlerle birlikte sebep olduğu problemleri tespit edebilmek ve bu problemlere çözüm üretebilmek,
  • Eğitim sisteminde yaşanan problemlerden yola çıkarak eğitimin tüm süreçlerini yeniden anlamlandırmaya çalışmak,
  • İslam kültür ve medeniyeti ile uyumlu ve dünya eğitim anlayışına yön verecek bir eğitim sisteminin imkânını tartışmak,
  • Kendi iç dinamiklerinden beslenen, İslam’ın insan anlayışı ile uyumlu bir eğitim sisteminin teşekkülünde yol haritası oluşturma.

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, uzun yıllardır üzerinde tartışılan ve hep eleştiri konusu haline getirilen Batı merkezli, pozitivist eğitim yapısı karşısında İslam kültür ve medeniyeti ile uyumlu, aynı zamanda dünyanın geri kalanından haberdar olarak dünya eğitim anlayışına yön verecek bir eğitim sisteminin imkânını tartışmayı hedeflemektedir. 27-28 Nisan 2018 tarihinde ilki düzenlenen Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, İstanbul’da Marmara Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. İki gün boyunca devam eden kongrede; 15 ülkeden eğitimcilerin, uzmanların, akademisyenlerin ve yaygın eğitim alanında çalışma yürüten araştırmacıların katılımı ile 84 tebliğ sunulmuştur. Sunumlar, biri özel oturum olmak üzere 26 Türkçe, 5 İngilizce oturumda gerçekleştirilmiştir.